23MAR
Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştiriyoruz

Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştiriyoruz

Günümüzde kurumların sadece iyi ürün ve kaliteli hizmet sunması yeterli değildir. Yapılan araştırmalara göre şirketlerden kaliteli hizmet sunmalarının yanında, kar amacı gütmeden çevresel ve sosyal konular ile ilgili toplumsal farkındalık yaratmaları gerekmektedir. Asya Çelik Yapı olarak şirketlerin sosyal ve toplumsal sorunların çözümünde katkı sağlaması gerektiğinin farkındadır. Bu anlamda sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedir.

Uzun Vadeli Sosyal Sorumluluk Projeleri

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temeli, 1950’li senelere kadar götürülebilir. Bu anlayış; kadın hakları, kârı paylaşma, ortaklara bilgi aktarımı ve fakirlerin desteklenmesi gibi konularda kendisini geliştirmiştir. Günümüzde Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi kuruluşlar sayesinde sıklıkla duyduğumuz sosyal sorumluluk projeleri, ülkemizde ve dünyada çokça önemsenmektedir.

Eğitim, sadece ülkemiz için değil aynı zamanda dünyada da başlıca önemli konulardan birisidir. Ülkemizin kanayan yaralarından birisi olan bu konuda, özellikle kız çocuklarının okula gönderilmesi üzerine yoğunlaşılmıştır.  Asya Çelik Yapı, ülkemiz için eğitim konusunun ne kadar hassas bir konu olduğunun farkında olarak, eğitim alanında da sosyal sorumluluk projeleri geliştirmektedir. Firmamız, eğitim projeleri kapsamında Sivas’ta bir İlkokul yaptırmıştır. Yeni nesil teknoloji yaptırımları ve insan sağlığını merkeze alan çalışmalar ile her yıl kendisini geliştirerek yenilemektedir. Sosyal sorumluluk projeleri geliştiren firmamız, yaptığı bu projeler ile toplumsal değer yaratmayı ve insana fayda sağlamayı kendisine amaç edinmiştir.

Toplumsal yaşamın sürdürülebilirliği, toplumsal yaşamın aksayan yönlerinin iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için sosyal sorumluluk projeleri, toplumun her kesimi tarafından paylaşılmalıdır. İyi bir gelecek için tüm bireylerin ortak şekilde ve aynı hassasiyette sahip olması gereken bu sorumluluk, kişilerin kendilerini geliştirmelerini ve sonuç olarak da kendilerini gerçekleştirmelerini sağlamış olur.

Sosyal sorumluk projelerinin genel amacı; sağlık hizmetlerinin düzeltilmesi, eğitimin toplumun tamamına ulaştırılabilmesi ve sürdürülebilir bir çevre korumadır. Toplumun tamamının etkin olması ile çözümlerin uygulanması çok daha etkili ve kolay olacaktır. Asya Çelik Yapı, tüm bunların farkında olan bir firma olarak hiçbir kâr amacı gütmeden çeşitli sosyal sorumluluk projeleri geliştirmekte, eğitimin, sağlığın, kültürün ve sanatın gelişmesi için katkıda bulunmaktadır.