23MAR
Modern Baraj İnşaatları

Modern Baraj İnşaatları

Barajlar; bir akarsu vadisini kapatarak arkasında su biriktiren, bu biriken suyun enerji üretimi ve içme suyu gibi alanlarda kullanılmasını sağlayan tesislerdir. Bu tesisler, çok eski dönemlerden bu yana önemsenmekte ve kullanılmaktadır. Barajlara verilen önem günümüzde de devam etmekte, Modern baraj inşaatları giderek artış göstermektedir.

Baraj inşaatları; kemer ve payandalı olarak, toprak, kaya ya da beton dolgular ile gerçekleştirilmektedir. Bu barajların yüksekliği birkaç yüz metreyi bulabilir. Bunun yanında barajların boyu, kilometrelerce uzanabilmektedir.

Baraj İnşaatı Süreci

Modern baraj inşaatları; oldukça emek isteyen, zor ve masraflı süreçlerdir. Çünkü bir barajın inşaatından önce baraj projesinin hazırlanması gerekmektedir. Bu proje kapsamında jeologlar ve topograflar ile çalışılır. Jeolog ve topograflar; arazinin yapısını, çevresini ve zemin dayanıklılığını incelerler. Bu sayede arazinin baraj yapısına uygun olup olmadığı konusunda fikir sahibi olunur. Eğer bu uzmanlar arazinin baraj yapımına uygun olduğu konusunda onay verirlerse, baraj inşaatı süreci başlatılabilir.

Modern baraj inşaatları için en önemlisi, baraj inşaatının yapılacağı toprağın su sızdırıp sızdırmadığıdır. Baraj inşaatı konusunda çalışmaları olan firma olarak, öncelikle bu gibi olumsuz durumlardan emin olunmasını sağlarız. Bunun yanında barajı, akarsuyun en daralan kısmına inşa ederek inşaat maliyetinin düşmesi sağlanmaktadır.

Baraj inşaatı temelinin atılabilmesi için, öncelikle alüvyon tabaka kaldırılmalıdır. Ardından su sızdırmaması adına geçirimsiz perdeler kullanılmalıdır. Yine açılan derin çukurlar da, barajın su sızdırmasını önlemek amacıyla açılır.

Modern baraj inşaatları, gelişen teknoloji ile birlikte büyük boyutlarda yapılabilmektedir.  Teknolojik imkânlar ile inşa edilen büyük boyutlardaki barajlar sayesinde, tarım alanları sulanmakta ve şehir şebekeleri için su ihtiyacı karşılanmaktadır. Ancak baraj inşaatı öncesinde gerçekleştirilen çalışmaların sağlıklı bir şekilde yapılmaması nedeniyle, barajlar yıkılabilir ve su baskınlarına yol açabilirler. Bu nedenle firma olarak baraj inşaatı öncesi mühendislik ölçmelerinin hassas bir şekilde yapılmasını sağlarız. Bunun yanında ülke şartları için önemli yatırımlar olan barajların planlanması, projelendirilmesi ve inşaatı konularında uzman meslek disiplinlerinden yararlanırız.  Baraj inşaatı için en son teknolojiyi yüksek disiplinli projelerinde uygulayan firmamız, her geçen gün edindiği tecrübeler ile hizmet kalitesini arttırmakta ve büyümesini sürdürmektedir.