İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları yönetimimizde takım ruhu anlayışını ön planda tutarız.

İnsan kaynakları yaklaşımımızda insanı üretim zincirinin bir parçası değil sahibi olarak görürüz. Böylece insan merkezli olarak firmamızda çalışanların, şirket hedefleri, örgütsel gereklilikler ve bireysel hedefleri arasında dengeli bir şekilde kendilerini geliştirmelerini ve kuruma katkı sağlamalarını amaçlarız.

Çalışanların doğru bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi için çaba sarf edilirse, verimliliklerin artacaklarının ve işletmelere uzun vadeli kazanımlar sağlayacaklarının bilincinde olarak programlar geliştiririz.

Çalışanların hem ekonomik hem sosyal hem de psikolojik ihtiyaçlarını karşılayabilecek programlar ve uygulamalar geliştiririz.

Çalışanların mevcut becerilerini maksimum seviyede kullanabilecekleri ve kendilerini eğitebilecekleri bir çalışma ortamının oluşması için çaba sarf ederiz.

Çalışan sağlığı ve güvenliğini önemseriz. Yüksek risk barındıran sektörümüzde, iş kazalarının önlenmesi için, iş güvenliği ürünlerini sürekli geliştiririz. Çalışma alanlarında, iş güvenliği için gerekli ortamlar oluştururuz. Güvenli ortamda çalışmaları için inovatif ürünler geliştiririz.

Takım ruhu anlayışını ön planda tutarız. Kişisel iş güvenlik önlemlerini oluştururken takım arkadaşlarının da güvenliği için bilinç geliştiririz.