Kalite Politikamız

Kalite Yönetim Sisteminin gereklerini tam olarak uygular ve etkinliğini sürekli geliştirir.

İnşaat sektöründe, Türkiye'nin sayılı firmaları arasında yer almayı hedefleyen Asya Çelik Yapı ve Makine Sanayi, yurtiçi ve yurt dışındaki faaliyet ve hizmetlerini yürütürken, bulunduğu sektördeki her türlü proje ihtiyacına cevap verebilmek üzere, gelişen teknolojileri yakından izlemekte ve hizmet politikasına en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Firma faaliyetlerinin, sürekli iyileşmesi ve geliştirilmesi, zamanında proje teslimlerinin yapılması, tüm çalışanların sürekli eğitimi ve maliyet düşürme tekniklerinin uygulanması, firma temel ilkelerini oluşturmaktadır.

Kalite yaklaşımı, müşterilerine kaliteli ürün ve hizmet sunma taahhüdünün yanı sıra, topluma faydalı olmayı, ülkeye katma değer yaratırken, çalışanlarına güvenli ve çağdaş bir çalışma ortamı sağlamayı ve faaliyetlerinde çevreye oluşabilecek olumsuz etkilerini en aza indirgemeyi de kapsamaktadır.

Tüm çalışan kadrolarıyla, firma misyon ve vizyonunu özümsemiş, hedeflere ulaşmak için, isteyerek, severek ve benimseyerek çalışan, genç, dinamik, özgür ve inovatif düşünce yapısına sahip, açık görüşlü, çağdaş iş ilişkilerinin gereklerini kavramış, paylaşmanın ve takım olmanın gücüne inanmış kişilerden oluşmaktadır.

İnsan kaynağının en önemli faktör olduğunun bilincinde olarak, çalışanlarının, yaratıcılık ve yeteneklerini geliştirmeyi önemseyerek, iş tatminlerini arttırmaya yönelik faaliyetlerle, değişimi bilimsel yöntemlerle yürütmektedir.